бука & даб

ПРОДУКТИ бука & даб

Сечена дрвена даска и елементи (со и без ивица, даб и буква)

Нашата пилана е автоматски контролирана и управувана. Резултат е прецизно исечено ДРВО СО пила и заоблено, што ја зголемува довербата кај недовердивите клиенти, која што доверба е стекната по препорака од нашите клиенти, земајки во предвид големиот обем и во многу категории. Модерната технолошка опрема се КОРИСТИ за сечење во должина и пресек на ДРВОТО, подготвено за наредниот процес.

ДОЛЖИНА 1800 mm +
ШИРИНА 120 mm +
ДЕБЕЛИНА 25 – 50 – 60 – 80 – 100 mm
ВЛАЖНОСТ Природна влажност 20% ? 5%, Сушено во Сушарница 10% ? 2%
ЗАВРШЕНА ПОВРШИНА Грубо исечено, стругано ( Сушено во Сушарница)
ОСТАНАТО Be молиме да не контактирате, доколку сакате продукти вон нашата стандардна понуда

*Димензиите на елементите се прилагодени според побарувачката и во зависност од потребата на клиентот

Карактеристики на ДРВОТО
Најпрестижното доагја од Европа. ЦВРСТО и резистентно под ПРИТИСОК, тоа е по боја ЖОЛ?? ИЛИ бледо розе.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Лонгитудинален модул на еластичност: 13.900 Mpa
Лонгитудинална снага на витканје: 96 Mpa
Просесна густина: 710 Kg /mc

Карактеристики на ДРВОТО По боја е темно розе, високо рсзистентно и без чВОРОВИ И нерамнини ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ Лонгитудинален модул на еластичност: 13.900 Mpa Лонгитудинална снага на витканје: 96 Mpa Просесна густина: 710 Kg /mc

Карактеристики на ДРВОТО
ДРВО, кое е то е најчесто најдено во Европа. Најбарано е за посебни нарачки за ЦВРСТИ и долготрајни изработки.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Лонгитудинален модул на еластичност: 12.800 Mpa
Лонгитудинална снага на витканје: 90 Mpa
Просесна густина: 720 Kg /mc

ПОДНИ МАТЕРИЈАЛИ OД ПОЛНО ДРВО И ПАРКЕТ

ДРВОТО е функционален и декоративен избор за подот. Нашите подни материјали од полно ДРВО се екслузивно изработени од Европска бука и даб, така што нивните исклучително солидни структурални карактеристики и густината на прстените му дава на подот природна јакост и карактер.

ПОДНИ материјали од полно ДРВО

ДОЛЖИНА 250 – 300 – 350 mm
ШИРИНА 50 mm
ДЕБЕЛИНА 27 mm
ВЛАЖНОСТ Природна влажност 20% ± 5%, Сушено во Сушарница 10% ± 2%
ЗАВРШЕНА ПОВРШИНА Грубо исечено
ОСТАНАТО Be молиме да не контактирате , доколку сакате продукти вон нашата стандардна понуда

Паркет

ДОЛЖИНА 250 – 300 – 350 mm
ШИРИНА 42 – 50 mm
ДЕБЕЛИНА 21 mm
ВЛАЖНОСТ 9% ± 2%
ОСТАНАТО Be молиме да не контактирате , доколку сакате продукти вон нашата стандардна понуда

Карактеристики на ДРВОТО По боја е темно розе, високо рсзистентно и без чВОРОВИ И нерамнини ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ Лонгитудинален модул на еластичност: 13.900 Mpa Лонгитудинална снага на витканје: 96 Mpa Просесна густина: 710 Kg /mc

Карактеристики на ДРВОТО
ДРВО, кое е то е најчесто најдено во Европа. Најбарано е за посебни нарачки за ЦВРСТИ и долготрајни изработки.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Лонгитудинален модул на еластичност: 12.800 Mpa
Лонгитудинална снага на витканје: 90 Mpa
Просесна густина: 720 Kg /mc

СПОЕНИ ДРВЕНИ ПАНЕЛИ

Споените дрвени панели се ламинатни панели од полно ДРВО, Нашето селектирање на најдобри делови од ДРВОТО, нашето познавање и проверување исклучува недостатоци и нашата модерна технологија на ПРОИЗВОДСТВО НИ овозможува да понудиме продукти, високо приспособливи од различни аспекти на внатрешниот дизајн.Секој дел од ДРВОТО е испитано и проверено од сите 4 негови страни пред спојувањето, така да панелите се подеднакво обоени и се без недостатоци. ДОЛЖИНА 5000 mm ШИРИНА 650 mm ДЕБЕЛИНА 40 mm ШИРИНА HA ПАЛКАТА 40 ± 2 mm ВЛАЖНОСТ 10% ± 2% ЗАВРШЕНА ПОВРШИНА Grit 80 – 100 ЛЕПЕЊЕ EN 204 – D4 Формалдехид емисија Класа E1 EN 717-2/94 Other Please contact us if you need products outside the standard selection
Карактеристики на ДРВОТО По боја е темно розе, високо рсзистентно и без чВОРОВИ И нерамнини ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ Лонгитудинален модул на еластичност: 13.900 Mpa Лонгитудинална снага на витканје: 96 Mpa Просесна густина: 710 Kg /mc

Карактеристики на ДРВОТО
ДРВО, кое е то е најчесто најдено во Европа. Најбарано е за посебни нарачки за ЦВРСТИ и долготрајни изработки.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Лонгитудинален модул на еластичност: 12.800 Mpa
Лонгитудинална снага на витканје: 90 Mpa
Просесна густина: 720 Kg /mc

ЛЕПЕНИ ДРВЕНИ ПАНЕЛИ OД ПОЛНО ДРВО

Ламинатни дрвени панели од полно ДРВО. Високо резистентни и прилагодливи долговремено, лесни за производство нделани за изработка на секаков вид модерен мебел. Исклучителното селектирање делови од ДРВОТО И технологијата го прави овој панел долго ИЗДРЖЛИВ И стабилен ПРОИЗВОД. Пред да се започне лепењето, панелите слој по слој рачно се составуваат, по редослед по кој панелите се фарбаат во единствена боја.Модерните техники на лепење осигуруваат екстремна стабилност во текот на ПРОИЗВОДСТВОТО и во понатамошните години ДОЛЖИНА from 700 to 1800 mm ШИРИНА 650 mm ДЕБЕЛИНА 40 mm ШИРИНА ?? ПАЛКАТА from 40 to 80 mm ВЛАЖНОСТ 10% ± 2% ЗАВРШЕНА ПОВРШИНА Grit 80 – 100 ЛЕПЕЊЕ EN 204 – D4 Формалдехид емисија Класа E1 EN 717-2/94 OCTAHATO Be молиме да не контактирате, докоолку сакате продукти вон нашата стандардна понуда

Карактеристики на ДРВОТО
Најпрестижното доагја од Европа. ЦВРСТО и резистентно под ПРИТИСОК, тоа е по боја ЖОЛ?? ИЛИ бледо розе.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Лонгитудинален модул на еластичност: 13.900 Mpa
Лонгитудинална снага на витканје: 96 Mpa
Просесна густина: 710 Kg /mc

Карактеристики на ДРВОТО По боја е темно розе, високо рсзистентно и без чВОРОВИ И нерамнини ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ Лонгитудинален модул на еластичност: 13.900 Mpa Лонгитудинална снага на витканје: 96 Mpa Просесна густина: 710 Kg /mc

Карактеристики на ДРВОТО
ДРВО, кое е то е најчесто најдено во Европа. Најбарано е за посебни нарачки за ЦВРСТИ и долготрајни изработки.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Лонгитудинален модул на еластичност: 12.800 Mpa
Лонгитудинална снага на витканје: 90 Mpa
Просесна густина: 720 Kg /mc

ТРОСЛОЈНИ ЛАМИНАТНИ ДРВЕНИ СЕКЦИИ

Идеално решение за оригинални единствени ПРОЗОРЦИ, СО висока термо и звучна изолација.Композицијата од ТРИ сдоја ламинатно ДРВО осигурува максимална протекција од деформирање и пропагање, што е погодно за надворешна употреба. Најдобро одбраните делови од ДРВО се резистентни на атмосферските влијанија. ДОЛЖИНА from 700 to 3000 mm ПРЕСЕК 72*86 mm ВЛАЖНОСТ 10% ± 2% Надворешни слоеви Чисто И во еден дел Внатрешни слоеви Еден дел и спдотено ЗАВРШЕНА ПОВРШИНА Стругано од 4 страни ЛЕПЕЊЕ EN 204 – D4 Формалдехид емисија Класа E1 EN 717-2/94 OCTAHATO Be молиме да не контактирате , доколку сакате продукти вон нашата стандардна понуда

Карактеристики на ДРВОТО
ДРВО, кое е то е најчесто најдено во Европа. Најбарано е за посебни нарачки за ЦВРСТИ и долготрајни изработки.

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Лонгитудинален модул на еластичност: 12.800 Mpa
Лонгитудинална снага на витканје: 90 Mpa
Просесна густина: 720 Kg /mc