ЗА КОМПАНИЈАТА

Филозофијата на МАТЕЛЕН е она што го опишува своето мото, за таа да биде ” Фабрика за ДРВО “. Фабрика, која што треба да биде препознатлива како добра, но не само од нејзините соработници, туку и од нејзината конкуренција. Оваа аспирација може да биде исполнета со настојување за безусловен краен квалитет; целокупното и прецизно потекло на суровини , користејки напредна технологија и промовирање на успешна услуга.

MATELEN

ДРВО

Откријте ја нашата дрвена галерија

MATELEN

КВАЛИТЕТ

Човекот во колаборација со напредна технологија е гаранција за квалитет.

Контролата на квалитетот се одвива во сите фази на ПРОИЗВОДСТВОТО; претпазливо се посветува големо внимание на сите детали и мали поединости.

Ние употребуваме само ДРВО од одредени шуми и софистицирана технологија за лепење. Сите изработени дрвени ПОВРШИНИ се произведени само од ДРВО набавено во шумите во Европа.Со самостојниот избор на продуктите, секој е задоволен да добие еколошки чист продукт, со оглед на загаденоста на околината.